Warsztaty umiejętności społecznych z klockami Lego

Warsztaty powstały w oparciu o Terapię Lego, stworzoną przez neuropsychologa dziecięcego dr LeGoffa jako program rozwoju społecznego dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) i innymi trudnościami w komunikacji społecznej.

Dr LeGoff zauważył, że dzieci były naturalnie zainteresowane zabawą klockami Lego, a używanie ich w terapeutyczny i uporządkowany sposób może naturalnie wzmacniać odpowiednie zachowania społeczne.

Na czym polegają zajęcia?

W metodzie  tej  dzieci pracują w zespołach trzyosobowych, aby zbudować model Lego. Każde dziecko ma określoną rolę do wykonania:

1. Inżynier (Architekt) – używa instrukcji, aby powiedzieć innym, co mają robić.Tylko Inżynier widzi instrukcje dotyczące kompilacji. Opisuje on klocki Dostawcy. Sprawdza, czy budowniczy dostaje odpowiednie części i wyjaśniają konstruktorowi, jak zbudować model. Odpowiada na wszelkie pytania dostawcy i konstruktora oraz sprawdza, czy model jest zbudowany poprawnie.

2. Dostawca – dostarcza budowniczemu klocki do zbudowania modelu, komunikuje się z inżynierem i budowniczym.Cierpliwie czekają pomiędzy turami (to może być trudne!)

3. Konstruktor (Budowniczy)  – postępuje zgodnie z instrukcjami, aby zbudować model. Dostaje cegły od Dostawcy. Słucha instrukcji Inżyniera. Komunikuje się z inżynierem i dostawcą. Czeka cierpliwie pomiędzy turami.

Prowadzący wspiera uczestników w przejściu procesu i osiągnięciu zamierzonego celu. Robi to poprzez podpowiadanie, proponowanie pomysłów i strategii. Zawsze najpierw daje  szansę rozwiązania problemu w grupie uczestnikom zanim sama podejmie interwencję. 

Kto powinien skorzystać z Warsztatów?

Warsztaty z Lego mogą być skuteczne w przypadku dzieci z:

 •  problemami językowymi, 
 •  trudnościami w komunikacji społecznej,
 • nieśmiałością 
 • nadpobudliwością
 • pamięcią
 • zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • zaburzeniami lękowymi 
 • problemami adaptacyjnymi.

Dlaczego warto korzystać z terapii Lego?

Badania nad korzyściami płynącymi z programu terapii Lego wykazały, że może ona pomóc rozwinąć umiejętności takie jak:

 • Percepcja wzrokowa
 • Kompetencje językowe
 • Język opisowy
 • Sekwencjonowanie i planowanie
 • Elastyczność
 • Cierpliwość
 • Empatia
 • Umiejętności niewerbalne
 • Proszenie o wyjaśnienia – rozwiązywanie problemów komunikacyjnych
 • Zapamiętywanie 
 • Zdolności motoryczne

Czas i forma spotkań: 

 • Zajęcia prowadzone są w 3 osobowej grupie dzieci.
 • W różnych przedziałach wiekowych 5-6 lat, 7-8 lat, 9-10 lat.
 • Stopień trudności dostosowany jest do indywidualnych możliwości uczestników. 
 • Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 60 minut.

Cena

500 zł / cykl 8 zajęć (płatność w 2 ratach 250 zł).
Cena obejmuje dwie 30-minutowe konsultacje z rodzicami.
Dla rodzeństwa 10% zniżki.

Zapisy

Przez email kontakt@stado.edu.pl lub messenger.