Terapia integracji sensorycznej

Twórczynią koncepcja integracji sensorycznej jest Dr A. Jean Ayres – psycholog kliniczny i terapeutka zajęciowa, która wykorzystała wiedzę z zakresu neuroanatomii i neurofizjologii.

Integracja sensoryczna to proces odbierania bodźców, a następnie porządkowania ich oraz integrowania z wcześniejszymi doświadczeniami. Zakłócenia tego procesu skutkują problemami z koordynacją ruchową, koncentracją i zachowaniem, a w konsekwencji również problemami szkolnymi i trudnościami w życiu społecznym.

Na czym polega terapia? 

Terapia SI opiera się na pracy nad wszystkimi zmysłami: dotyk, równowaga (układ przedsionkowy), propriocepcja (czucie głębokie), wzrok, węch, smak i polega na dostarczaniu dziecku różnorodnych bodźców. 

Terapia metodą integracji sensorycznej ma postać nauki poprzez zabawę, w czasie której mózg i układ nerwowy uczą się integrować wrażenia zmysłowe. Pomaga temu wyposażenie sali terapeutycznej, zaopatrzonej w liczne specjalistyczne przyrządy (np. podwiesie z platformą i huśtawkami sensorycznymi). Wykonując ćwiczenia dziecko nie przyswaja konkretnych umiejętności, lecz poprawia przebieg procesów nerwowych leżących u ich podstaw, angażując w to całe ciało i wszystkie zmysły.

W swojej pracy terapeutycznej wykorzystuję również inne podejścia wspomagające integrację sensoryczną i pozwalające uzyskać lepsze rezultaty, min.:

 • Terapię neurotaktylną wg Masgutowej
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne
 • Gimnastykę korekcyjną
 • Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard Blythe oparty o integrację odruchów oraz ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP
 • Trening Słuchowy metodą Neuroflow ATS®
 • Plastykę sensoryczną
 • Metody relaksacyjne 

Dla kogo? 

Terapię integracji sensorycznej można stosować u osób w każdym wieku, u których zdiagnozowano zaburzenia przetwarzania sensorycznego. Najczęściej stosowana jest u dzieci doświadczających trudności w codziennym funkcjonowaniu:

 • z trudnościami w uczeniu się,
 • z problemami z koncentracją uwagi,
 • słabo czytających i piszących,
 • ze wzmożoną aktywnością ruchową,
 • z opóźnionym rozwojem mowy,
 • z trudnościami w uczeniu się nowych umiejętności ruchowych,
 • z kłopotami w nabywaniu umiejętności samoobsługowych,
 • zbyt dużą lub zbyt małą wrażliwością na określone smaki, zapachy, dźwięki, bodźce dotykowe, wzrokowe i ruch,
 • z niską samooceną,
 • z trudnościami w kontaktach z rówieśnikami,
 • z problemami z koordynacją ruchową.

Szacuje się, że współcześnie co piąte dziecko ma problemy z prawidłowym przetwarzaniem bodźców sensorycznych. 

Z zaburzeń związanych z integracją sensoryczną dziecko nie wyrasta: aktualne trudności rosną wraz dzieckiem.

Cena

 • 120 zł / 50 minut terapii
 • 120 zł / konsultacja
 • 400 zł / diagnoza – 3 spotkania

Zapisy

Przez email kontakt@stado.edu.pl lub messenger.