Warsztaty z historii sztuki, rysunku i malarstwa „Spotkania ze sztuką”

„Każde dziecko jest artystą. Wyzwaniem jest pozostać artystą, kiedy się dorośnie”

Pablo Picasso

Spotkania ze sztuką – zajęcia artystyczne z historią sztuki, to dla dziecka możliwość połączenia wiedzy o dawnej i współczesnej sztuce z próbą znalezienia własnej drogi ekspresji oraz rozwoju wrażliwości estetycznej.

Poznawanie dzieł znanych artystów, życia ludzi i kultury w różnych okresach, umożliwia dzieciom wejście w świat historii sztuki, inspiruje je do tworzenia i rozwijania własnej wyobraźni.

Nasze warsztaty uwrażliwiają na barwę i kształt, umożliwiają samodzielną ocenę, pozwalają na poszukiwania sensu w dziele sztuki w oparciu o własne skojarzenia, uczą cierpliwości i szacunku do pracy oraz rozwijają świadomość roli sztuki w życiu człowieka.

Sztuka dla dzieci może być terapią, rozwijaniem talentu, ale przede wszystkim powinna być znakomitą zabawą!

W pierwszej części warsztatów – wczuwamy się w epokę, oglądamy obrazy, rzeźbę, architekturę, dyskutujemy, rozmawiamy o technice malarskiej, badamy, odkrywamy i próbujemy poznać intencje artystów i uczucia, które im towarzyszyły podczas procesu twórczego.

W drugiej części wykonujemy prace artystyczne związane z tematem warsztatów – zainspirowani szukamy własnych dróg ekspresji.

Spotkania ze sztuką – przedpołudniowe
zajęcia dla dzieci w “edukacji domowej”

  • czas trwania pojedynczych zajęć 120 min
  • zajęcia 1 raz w tygodniu
  • cena – zajęcia w ramach Kooperatywy edukacyjnej – wpłata comiesięcznej darowizny na cele statutowe Fundacji STADO – Empatia Relacje Sztuka

Spotkania ze sztuką – popołudniowe
zajęcia dla dzieci w wieku 7-12 lat

  • czas trwania pojedynczych zajęć 90 min
  • zajęcia 1 raz w tygodniu
  • cena 250zł / miesiąc
    zniżka dla rodzeństwa – na każde dziecko 10%

Zapisy

Przez email kontakt@stado.edu.pl lub messenger.