Seminaria inspirujące

Seminaria Inspirujące to 2h spotkania o charakterze wykładowym pozwalające uczestnikom na zweryfikowanie swojej wiedzy i podejścia do wychowania dzieci oraz pomagające w budowaniu zdrowych relacji w rodzinie. 

Prowadzone są w oparciu o 4 wartości głoszone przez Jespera Juula, duńskiego terapeutę rodzinnego i pedagoga o światowej sławie, są to:

 • Równa godność dorosłych i dzieci.
 • Odpowiedzialność dorosłych za jakość relacji z dziećmi.
 • Poszanowanie integralności wszystkich członków rodziny.
 • Autentyczność dorosłych w relacjach z dziećmi.

Jednym z jego wielkich osiągnięć jest odejście od wychowania autorytarnego, które przez długi czas panowało w wielu krajach. Jesper Juul podważył słuszność stosowania kar, przemocy fizycznej i psychicznej oraz zaprzeczył, jakoby bezwzględne posłuszeństwo dzieci było wartością nadrzędną. Wykorzystując swoje hipotezy, stworzył zupełnie nowy paradygmat wychowawczy, opierający się na zaufaniu do kompetencji, jakie naturalnie posiada każde dziecko.

Juul zaznacza często, że żadna metoda wychowawcza nie jest w stanie zastąpić autentycznej i głębokiej relacji dziecka z dorosłym. Podkreśla on, że istnieją różne drogi wychowania, ale by zrozumieć zachowanie naszych dzieci, przede wszystkim powinniśmy traktować dzieci poważniej. Mądrzy rodzice powinni wiedzieć lub chcieć się nauczyć, że “dzieci nie potrzebują doskonałych rodziców, ale autentycznych ludzi z krwi i kości, którzy może nie wiedzą wszystkiego, ale są za to stale gotowi, żeby się rozwijać”.

Jesper Juul jest również założycielem fundacji pedagogicznej. Fundacja Familylab International, która działa również i w naszym kraju jako Familylab Polska oferując warsztaty.

Tematy seminariów

 • Dorosły jak latarnia morska.
 • Jestem ok taki jaki jestem.
 • Sztuka mówienia NIE z czystym sumieniem.
 • Agresja – niebezpieczne tabu.
 • Dziecko w szkole.
 • Nastolatek w rodzinie – kiedy kończy się wychowanie.
 • Uśmiechnij się – siadamy do stołu.

Dla kogo?

Seminaria organizowane są dla rodziców, opiekunów nauczycieli. Odbywają się zarówno w naszej siedzibie jak i placówkach edukacyjnych.

Ilość uczestników: max 15 osób

Cena

60 zł / seminarium

Zapisy

Przez email kontakt@stado.edu.pl lub messenger.