Metoda “Dam Radę” – od problemu do umiejętności – Terapia dla dzieci

“To, co uznajemy za problem w zachowaniu naszych dzieci, nie jest tak naprawdę żadnym problemem. To są jedynie umiejętności albo rzeczy, których dzieci nie miały jeszcze okazji się nauczyć”.

Ben Furman

Metoda „Kids’ Skills – Dam Radę” została opracowana przez norweskiego psychiatrę Bena Furmana i dedykowana jest do pracy z dziećmi od lat 3. 

Oparta jest na współpracy dziecka i dorosłego, który pomaga mu przezwyciężyć problemy emocjonalne i behawioralne.

Podstawą tej metody jest postrzeganie problemów dzieci jako możliwości nauki nowych umiejętności.

Dam Radę ! ma postać 15 kroków, dopasowanych do dziecięcego rozumienia świata i właściwych dla dzieci sposobów przezwyciężania problemów.

„Dam Radę!” składa się z następujących etapów:

 • Ustalenia umiejętności, których ma nauczyć się dziecko.
 • Zbudowanie systemu wsparcia dla zdobywania umiejętności
 • Zbadanie pozytywnych skutków zdobycia umiejętności
 • Zaplanowanie kroków dla rozwijania umiejętności
 • Wcielanie zaplanowanych kroków w życie
 • Dbanie o radzenie sobie z trudnościami w czasie zdobywania umiejętności
 • Nagradzanie dziecka za postępy w osiąganiu umiejętności, na co dzień i po zakończeniu pracy

Stosując takie podejście do zmiany problemowego zachowania dziecka, nie prowokujemy oporu dziecka, które chętnie uczy się nowych umiejętności.

Kiedy skorzystać z programu?

Metoda Kids Skills może być użyteczna gdy twoje dziecko ma problemy takie jak:

 • lęki,
 • niewłaściwe zachowania,
 • zaburzenia koncentracji,
 • złe nawyki,
 • napady złości,
 • problemy z jedzeniem lub snem,
 • korzystanie z toalety 

Czas i forma spotkań

Ilość i częstotliwość spotkań dostosowana jest do wieku, potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka.

Sesje trwają 50 minut i składają się z części:

 • Spotkanie z rodzicem;
 • spotkanie z dzieckiem;
 • indywidualnej pracy z dzieckiem nad nowymi umiejętnościami;
 • wraz z dzieckiem przedstawienie rodzicom / opiekunom informacji o postępach.

Cena

100 zł / spotkanie

Zapisy

Przez email kontakt@stado.edu.pl lub messenger.