Co to jest terapia pedagogiczna?

Terapia pedagogiczna (inaczej nazywana zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi) jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży ze stwierdzonymi deficytami w zakresie funkcji percepcyjno-motorycznych, które powodują trudności w czytaniu, pisaniu czy nauce matematyki.

Z jednej strony polega na usprawnianiu z pomocą terapeuty zaburzonych funkcji, a z drugiej – doskonaleniu tych funkcji, które są dobrze rozwinięte.

Jakie dzieci skorzystają z terapii pedagogicznej?

  • przedszkolne i wczesnoszkolne, u których zdiagnozowano ryzyko dysleksji,
  • rozwijające się nieharmonijnie,
  • z trudnościami z koncentracją uwagi i zapamiętywaniem,
  • z problemami dotyczącymi lateralizacji,
  • z zaburzeniami integracji sensorycznej,
  • mające obniżony poziom umiejętności manualnych i grafomotorycznych,
  • przejawiające trudności w zakresie orientacji przestrzennej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej.

Inwestycja

  • konsultacja 110 zł
  • terapia indywidualna 90 zł / 45 min
  • terapia grupowa (max 4 dzieci) 70 zł / 50 min

Prowadząca

Marta Witkowska – terapeuta pedagogiczny, nauczyciel przedszkolny i wczesnoszkolny, nauczyciel języka angielskiego. Ukończyła liczne kursy i szkolenia doskonalące warsztat pracy terapeutycznej. Posiada kilkunastoletnie doświadczenia w pracy z dziećmi, prywatnie mama 2 dorosłych córek.

Zapisy

Przez email kontakt@stado.edu.pl lub messenger.

* odpiszemy w ciągu 2 godzin